Δευτέρα, 22 Ιουλίου, 2024

Επικοινωνία

Ο ΦΣΑ ζητάει εύλογη παράταση της έναρξης της ψηφιακής κάρτας, έως ότου εκπαιδευτούν οι εμπλεκόμενοι εργοδότες-εργαζόμενοι