Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024

Επικοινωνία

Ν.5102/24, άρθρο 47 του Ν.5102/24 «Διενέργεια εμβολίων του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών και του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 από τους φαρμακοποιούς»