Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

Επικοινωνία

Ενστάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Μ2-ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕNΟΙΚΙΑΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΝΟΙΑΣ CPAP-Bi PAP)

*ΠΡΟΣΟΧΗ : Σύμφωνα με την παρακάτω οδηγία του ΕΟΠΥΥ οι ενστάσεις ΔΕΝ υποβάλλονται πλέον μέσα από το Φ.Σ.Α. , αλλά μόνο ηλεκτρονικά μέσα από τη

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ “Betadine και φαρμακευτικό οινόπνευμα ς 70ο’’ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΥΛΙΚΑ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΤΟΥ “kit” ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

*ΠΡΟΣΟΧΗ : Σύμφωνα με την παρακάτω οδηγία του ΕΟΠΥΥ οι ενστάσεις ΔΕΝ υποβάλλονται πλέον μέσα από το Φ.Σ.Α. , αλλά μόνο ηλεκτρονικά μέσα από τη

ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ Κ.Α.

*ΠΡΟΣΟΧΗ : Σύμφωνα με την παρακάτω οδηγία του ΕΟΠΥΥ οι ενστάσεις ΔΕΝ υποβάλλονται πλέον μέσα από το Φ.Σ.Α. , αλλά μόνο ηλεκτρονικά μέσα από τη

ΤΕΑΠΑΣΑ / ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

*ΠΡΟΣΟΧΗ : Σύμφωνα με την παρακάτω οδηγία του ΕΟΠΥΥ οι ενστάσεις ΔΕΝ υποβάλλονται πλέον μέσα από το Φ.Σ.Α. , αλλά μόνο ηλεκτρονικά μέσα από τη