Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024

Επικοινωνία

PLAQUENIL – ΚΟΛΧΙΚΙΝΗ

PLAQUENIL :
ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ “ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑΤΡΟ, ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΕΠΊ ΔΙΕΤΊΑ

ΚΟΛΧΙΚΙΝΗ :

ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΕΠΙ ΔΙΕΤΙΑ

Κοινοποίηση :