Δευτέρα, 15 Ιουλίου, 2024

Επικοινωνία

  • Πλήρης Απασχόληση
  • ΜΕΛΙΣΣΙΑ

NWE PHARMACY

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΑΝΑΖΗΤΩ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Επικοινωνήστε με την Επιχείρηση στο email επικοινωνίας strovilos2004@gmail.com