Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024

Επικοινωνία

  • Ημιαπασχόληση
  • Όλες οι περιοχές

-

 

Είμαι απόφοιτη σχολής τεχνικού φαρμάκων και βοηθού ιατρικών εργαστηρίων με 1,5 χρόνο προϋπηρεσία σε φαρμακείο και αναζητώ θέση εργασίας σε φαρμακείο ως δεύτερη απασχόληση. Είμαι διαθέσιμη να εργαστώ δύο Σάββατα τον μήνα, καθώς και άλλες ώρες κατόπιν συνεννόησης.

Προσφέρω:

Διπλή ειδικότητα ως τεχνικός φαρμάκων και βοηθός ιατρικών εργαστηρίων.
1,5 χρόνο εμπειρίας σε φαρμακείο, με γνώσεις στη διαχείριση φαρμάκων και εξυπηρέτηση πελατών.
Γνώση και εμπειρία στον τομέα των ιατρικών εργαστηρίων.
Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας με την πελατεία και το προσωπικό.
Υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
Διαθεσιμότητα:

Δύο Σάββατα τον μήνα απόγευμα.
Άλλες ώρες κατόπιν συνεννόησης, ανάλογα με το πρόγραμμα του διαγνωστικού κέντρου.

Επικοινωνία: iwannasue1975@gmail.com

Επικοινωνήστε με την Επιχείρηση στο email επικοινωνίας iwannasue1975@gmail.com