Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024

Επικοινωνία

  • Πλήρης Απασχόληση
  • ΓΕΡΑΚΑΣ

ΤΙΝΑ ΣΑΠΡΙΚΗ

ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΤΟ ΓΕΡΑΚΑ

Επικοινωνήστε με την Επιχείρηση στο email επικοινωνίας tinasap@hotmail.gr