Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024

Επικοινωνία

  • Πλήρης Απασχόληση
  • Όλες οι περιοχές

κα ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ,ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

Επικοινωνήστε με την Επιχείρηση στο email επικοινωνίας gmousdis@eie.gr