Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024

Επικοινωνία

Φ.Υ.Κ.

email επικοινωνίας με υπηρεσία ΦΥΚ – ΕΟΠΥΥ :
fyk@eopyy.gov.gr

*για να γίνει η ενεργοποίηση στη πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ ΦΥΚ των νέων φαρμακείων, το φαρμακείο θα πρέπει να στείλει email στο fyk@eopyy.gov.gr με εικόντα της σφραγίδας του και τον αριθμό σύμβασης του ΕΟΠΥΥ, ώστε να ενεργοποιηθεί απο την υπηρεσία, και μετά το φαρμακείο να κάνει εγγραφή στη πλατφόρμα.

  • ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΦΥΚ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΠΦΣ (30-4-20)
  • ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ / ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
  • ΠΦΣ : ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΥΚ (16-4-20)
  • ΕΟΠΥΥ : ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΥΚ (16-4-20)
  • ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΥΚ
  • ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΚ
  • ΦΕΚ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΥΚ
Κοινοποίηση :