Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2024

Επικοινωνία

ΥΠΕΘΑ (προσοχή δεν υπάρχει Συλλογική Σύμβαση με ΦΣΑ) : Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση Φαρμάκων σε Ασφαλισμένους ΥΠΕΘΑ & Εκτέλεση των συνταγών