Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2024

Επικοινωνία

Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. :Κέντρα Ημέρας Υποστήριξης Εργαζόμενων στον Πειραιά και το Αιγάλεω Αττικής, που παρέχουν, σε εργαζόμενους του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα, δωρεάν εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας