Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024

Επικοινωνία

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΦΣ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Η ΚΑΡΤΑ ΕΚΚΑ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΕΚΑΑ ΑΠΟ 1.1.24