Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024

Επικοινωνία

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΦΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΤΟΥΣ 2023 ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ (ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ REBATE Κ.Λ.Π.)