Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2024

Επικοινωνία

Ενημέρωση  ΠΦΣ για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΙΔΕΕΑΦ «Προαγωγή του Εμβολιασμού έναντι της Γρίπης μέσα από τα φαρμακεία Εμβολιαστική περίοδος 2023-2024» (είναι ανηρτημένο και στο site ΙΔΕΕΑΦ)