Δευτέρα, 22 Ιουλίου, 2024

Επικοινωνία

  • Πλήρης Απασχόληση
  • ΠΑΛΛΗΝΗ

Website Pallini Pharmacy

Αναζητούμε:

  • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον 1 χρόνου.
  • Εμπειρία σε πωλήσεις φαρμάκων, συμπληρωμάτων διατροφής και καλλυντικών.
  • Υπευθυνότητα και Συνέπεια – Ομαδικότητα – Επικοινωνιακές ικανότητες.

Προσφέρουμε:

  • Ανταγωνιστική αμοιβή αναλόγως των προσόντων και της προϋπηρεσίας
  • Ποικίλες δυνατότητες ανάπτυξης με συνεχή εκπαίδευση
  • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον και άριστες συνθήκες εργασίας
  • Ευελιξία στο ωράριο

Αποστολή Βιογραφικού: pallinipharmacy@gmail.com

Επικοινωνήστε με την Επιχείρηση στο email επικοινωνίας pallinipharmacy@gmail.com