Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

Επικοινωνία

  • Πλήρης Απασχόληση
  • ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Website ΚΟΜΗΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Ζητείται βοηθός φαρμακείου με άδεια άσκησης επαγγέλματος για πλήρη απασχόληση σε κεντρικό φαρμακείο του Πειραιά. Για τη θέση χρειάζεται να υπάρχει προϋπηρεσία στον χώρο, το άτομο να έχει καλές γνώσεις πάνω στο αντικείμενο, να είναι επικοινωνιακό καθώς και να συνεργάζεται καλά σε ομάδα. Πρόκειται για δουλειά σε ευχάριστο περιβάλλον με στόχο την μακροχρόνια συνεργασία.

Επικοινωνήστε με την Επιχείρηση στο email επικοινωνίας komikon@hotmail.com