Φ.Σ.Α
Wednesday, June 19, 2019
Επικοινωνία Sitemap Register Login
 
Είστε Εδώ: Φάρμακα » Ν.1729/87  
Ν.1729/87 (Ν.3459/06)
 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
 
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "χορήγηση ναρκωτικών")

 
1.- ΠΙΝΑΚΑΣ Δ (TAVOR, LEXOTANIL, LIBRAX, DORM. STILNOX, IMOVANE, SONATA κ.λ.π.)
Τα ανωτέρω φάρμακα του Πίνακα Δ. του Ν. 1729/87 χορηγούνται με συνταγή με μονή κόκκινη γραμμή και αριθμημένη, χωρίς να χρειάζεται σφραγίδα της Νομαρχίας ή του Ι.Κ.Α. (σε περίπτωση που η συνταγή είναι του Ι.Κ.Α.) και σε οποιαδήποτε ποσότητα αναγράφει ο γιατρός π.χ. 1,2,3 ή 6 τεμάχια.
Οι εν λόγω συνταγές φυλάσσονται στο φαρμακείο επί 3ετία, σφραγίζονται με την σφραγίδα του φαρμακείου, και τοποθετούνται σε φακέλους ή ντοσιέ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην κατηγορία Δ προστέθηκε βάσει της υπ.αριθ. Υ6γ/1725/5-6-2001 απόφασης του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας το STILNOX., IMOVANE και SONATA.
 
 
2.- ΠΙΝΑΚΑΣ Γ.Σ. , (LONARID, LONALGAL κ.λ.π.)
α) Τα φάρμακα του πίνακα Γ.Σ. του Ν. 1729/87 , που δεν περιέχουν κωδεϊνη  χορηγούνται με μονόγραμμη θεωρημένη από την Νομαρχία συνταγή, φυλασσόμενη επί τριετία.
Η στρογγυλή σφραγίδα του Ι.Κ.Α. σε συνταγές του Ι.Κ.Α. επέχει θέση σφραγίδας της Νομαρχίας.
Β) ΚΩΔΕΪΝΟΥΧΑ : Τα κωδεϊνούχα χορηγούνται ως εξής :
1) Με απλή ιατρική συνταγή φυλασσόμενη επί τριετία μπορεί να χορηγηθεί αριθμός συσκευασιών τόσων ώστε συνολικά η ποσότητα της κωδείνης ανά συνταγή να μην υπερβαίνει τα 200 mg.
2) Με συνταγή του ν.1729/87 (μονόγραμμη – θεωρημένη από την Νομαρχία) φυλασσόμενη επί τριετία μπορεί να χορηγηθεί αριθμός συσκευασιών τόσων ώστε συνολικά η ποσότητα της κωδεϊνης ανά συνταγή να μην υπερβαίνει τα 400mg.
3) Με ειδική συνταγή ναρκωτικών (δίγραμμη – θεωρημένη από την Νομαρχία) φυλασσόμενη επί τριετία μπορεί να χορηγηθεί αριθμός συσκευασιών όταν συνολικά η ποσότητα της κωδεϊνης ανά συνταγή υπερβαίνει τα 400mg.
 
Σας εφιστούμε την προσοχή , ότι από την ανωτέρω απόφαση συνεπάγεται , ότι στην περίπτωση 3) δηλαδή στην περίπτωση που η ποσότητα της κωδεϊνης ανά συνταγή υπερβαίνει τα 400 mg  εκτός του ότι χρειάζεται δίγραμμη θεωρημένη από την Νομαρχία ειδική συνταγή, σε περίπτωση συνταγή ασφαλιστικού Ταμείου πρέπει να είναι θεωρημένη και η συνταγή του ασφαλιστικού ταμείου.
 
 
3.- ΠΙΝΑΚΑΣ Γ
Χορηγούνται με ειδική συνταγή Ναρκωτικών (δίγραμμη) θεωρημένη από την Νομαρχία, φυλασσόμενη για τρία χρόνια (σε συνεχιζόμενη θεραπεία με Νομαρχιακή Απόφαση).
Οι συνταγές αυτές αριθμούνται και περνιούνται στο συνταγολόγιο, αυθημερόν.
 
 
- Τα φάρμακα που περιέχουν την ουσία μεθυλοφαινιδάτη εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης Νομαρχιακής απόφασης (μέχρι στιγμής τα φάρμακα που περιέχουν αυτήν την ουσία έχουν τις εμπορικές ονομασίες : CONCERTA, METHYLOPHENIDATE, RUBIO, RITALIN).
 
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Βάσει της υπ.αριθ. Υ6γ/1725/5-6-2001 αποφάσεως του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας προστέθηκαν στην κατηγορία Γ' τα ιδιοσκευάσματα IMALGENE, KETALAR και KETASET (μεταφέρθηκαν από τον πίνακα Δ' στον Γ΄)
 
 
ROMIDON
 
Σε μια συνταγή μπορούν να αναγραφούν έως 1 κουτί κάψουλες ή έως τρία κουτιά αμπούλες. Αυτή η συνταγή είναι για πενθήμερη θεραπεία. Δεν ισχύουν φωτοαντίγραφα για καμία από τις συνταγές με κωδεϊνούχα, ψυχοτρόπα και ναρκωτικά.
 
 
4.- ΠΙΝΑΚΑΣ Β
 
Χορηγούνται με ειδική συνταγή Ναρκωτικών (δίγραμμη), θεωρημένη από την Νομαρχία, Φυλασσόμενη για τρία χρόνια (σε συνεχιζόμενη θεραπεία με Νομαρχιακή Απόφαση).
Οι συνταγές αυτές αριθμούνται και περνιούνται στο συνταγολόγιο.
 
 
5.- AKINETON
Το ιδιοσκευάσμα AKINETON παρόλο που δεν ανήκει στον Ν.1729/87 για να χορηγηθεί χρειάζεται απλή συνταγή φυλασσόμενη επί διετία
 
6.- DECADURABOLIN
Το DECADURABOLIN χορηγείται με απλή φυλασσόμενη συνταγή επί διετία, όπως ακριβώς αναγράφεται πάνω στο κουτί του.
 
 
 
7.- NALOREX - NARCAN
 
 
 
8.- ACTIQ
 
Με την υπ.αριθ. ΔΥΓ3γ/79851/03 απόφαση του Υφπουργού Υγείας Ε. Νασιώκα, καθορίστηκε ο τρόπος διάθεσης του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος ACTIQ που περιέχει την ουσία ΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗ (Ν.1729/87, ΠΙΝΑΚΑΣ Γ), και είναι ο εξής:
            1.-Ορίζεται ως μέγιστη ημερήσια δόση για το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα ACTIQ (πεπιεσμένοι τροχίσκοι με ενσωματωμένο στοματικό εξάρτημα εφαρμογής) τα 6,4 MG.
            Η δόση αυτή αντιστοιχεί σε 4 τροχίσκους των 1600μg ημερησίως.
            2.- Το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα ACTIQ δύναται με ευθύνη του ιατρού να χορηγείται με ειδική συνταγή ναρκωτικών σε ποσότητα που αντιστοιχεί στην μέγιστη ημερήσια δόση και για θεραπεία δεκαπέντε (15) ημερών.
 
 
Þ    ΠΩΣ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ :
 
     Α) Όλες οι συνταγές οι μονόγραμμες ή οι απλές φυλάσσονται και αριθμούνται κατά μήνα ή κατά δίμηνο.
 
     Β) Στο συνταγολόγιο αναγράφουμε αυθημερόν υποχρεωτικά όλες τις δίγραμμες συνταγές.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
 
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "χορήγηση ναρκωτικών")

 
1.- ΠΙΝΑΚΑΣ Δ (TAVOR, LEXOTANIL, LIBRAX, DORM. STILNOX, IMOVANE, SONATA κ.λ.π.)
Τα ανωτέρω φάρμακα του Πίνακα Δ. του Ν. 1729/87 χορηγούνται με συνταγή με μονή κόκκινη γραμμή και αριθμημένη, χωρίς να χρειάζεται σφραγίδα της Νομαρχίας ή του Ι.Κ.Α. (σε περίπτωση που η συνταγή είναι του Ι.Κ.Α.) και σε οποιαδήποτε ποσότητα αναγράφει ο γιατρός π.χ. 1,2,3 ή 6 τεμάχια.
Οι εν λόγω συνταγές φυλάσσονται στο φαρμακείο επί 3ετία, σφραγίζονται με την σφραγίδα του φαρμακείου, και τοποθετούνται σε φακέλους ή ντοσιέ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην κατηγορία Δ προστέθηκε βάσει της υπ.αριθ. Υ6γ/1725/5-6-2001 απόφασης του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας το STILNOX., IMOVANE και SONATA.
 
 
2.- ΠΙΝΑΚΑΣ Γ.Σ. , (LONARID, LONALGAL κ.λ.π.)
α) Τα φάρμακα του πίνακα Γ.Σ. του Ν. 1729/87 , που δεν περιέχουν κωδεϊνη  χορηγούνται με μονόγραμμη θεωρημένη από την Νομαρχία συνταγή, φυλασσόμενη επί τριετία.
Η στρογγυλή σφραγίδα του Ι.Κ.Α. σε συνταγές του Ι.Κ.Α. επέχει θέση σφραγίδας της Νομαρχίας.
Β) ΚΩΔΕΪΝΟΥΧΑ : Τα κωδεϊνούχα χορηγούνται ως εξής :
1) Με απλή ιατρική συνταγή φυλασσόμενη επί τριετία μπορεί να χορηγηθεί αριθμός συσκευασιών τόσων ώστε συνολικά η ποσότητα της κωδείνης ανά συνταγή να μην υπερβαίνει τα 200 mg.
2) Με συνταγή του ν.1729/87 (μονόγραμμη – θεωρημένη από την Νομαρχία) φυλασσόμενη επί τριετία μπορεί να χορηγηθεί αριθμός συσκευασιών τόσων ώστε συνολικά η ποσότητα της κωδεϊνης ανά συνταγή να μην υπερβαίνει τα 400mg.
3) Με ειδική συνταγή ναρκωτικών (δίγραμμη – θεωρημένη από την Νομαρχία) φυλασσόμενη επί τριετία μπορεί να χορηγηθεί αριθμός συσκευασιών όταν συνολικά η ποσότητα της κωδεϊνης ανά συνταγή υπερβαίνει τα 400mg.
 
Σας εφιστούμε την προσοχή , ότι από την ανωτέρω απόφαση συνεπάγεται , ότι στην περίπτωση 3) δηλαδή στην περίπτωση που η ποσότητα της κωδεϊνης ανά συνταγή υπερβαίνει τα 400 mg  εκτός του ότι χρειάζεται δίγραμμη θεωρημένη από την Νομαρχία ειδική συνταγή, σε περίπτωση συνταγή ασφαλιστικού Ταμείου πρέπει να είναι θεωρημένη και η συνταγή του ασφαλιστικού ταμείου.
 
 
3.- ΠΙΝΑΚΑΣ Γ
Χορηγούνται με ειδική συνταγή Ναρκωτικών (δίγραμμη) θεωρημένη από την Νομαρχία, φυλασσόμενη για τρία χρόνια (σε συνεχιζόμενη θεραπεία με Νομαρχιακή Απόφαση).
Οι συνταγές αυτές αριθμούνται και περνιούνται στο συνταγολόγιο, αυθημερόν.
 
 
- Τα φάρμακα που περιέχουν την ουσία μεθυλοφαινιδάτη εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης Νομαρχιακής απόφασης (μέχρι στιγμής τα φάρμακα που περιέχουν αυτήν την ουσία έχουν τις εμπορικές ονομασίες : CONCERTA, METHYLOPHENIDATE, RUBIO, RITALIN).
 
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Βάσει της υπ.αριθ. Υ6γ/1725/5-6-2001 αποφάσεως του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας προστέθηκαν στην κατηγορία Γ' τα ιδιοσκευάσματα IMALGENE, KETALAR και KETASET (μεταφέρθηκαν από τον πίνακα Δ' στον Γ΄)
 
 
ROMIDON
 
Σε μια συνταγή μπορούν να αναγραφούν έως 1 κουτί κάψουλες ή έως τρία κουτιά αμπούλες. Αυτή η συνταγή είναι για πενθήμερη θεραπεία. Δεν ισχύουν φωτοαντίγραφα για καμία από τις συνταγές με κωδεϊνούχα, ψυχοτρόπα και ναρκωτικά.
 
 
4.- ΠΙΝΑΚΑΣ Β
 
Χορηγούνται με ειδική συνταγή Ναρκωτικών (δίγραμμη), θεωρημένη από την Νομαρχία, Φυλασσόμενη για τρία χρόνια (σε συνεχιζόμενη θεραπεία με Νομαρχιακή Απόφαση).
Οι συνταγές αυτές αριθμούνται και περνιούνται στο συνταγολόγιο.
 
 
5.- AKINETON
Το ιδιοσκευάσμα AKINETON παρόλο που δεν ανήκει στον Ν.1729/87 για να χορηγηθεί χρειάζεται απλή συνταγή φυλασσόμενη επί διετία
 
6.- DECADURABOLIN
Το DECADURABOLIN χορηγείται με απλή φυλασσόμενη συνταγή επί διετία, όπως ακριβώς αναγράφεται πάνω στο κουτί του.
 
 
 
7.- NALOREX - NARCAN
 
 
 
8.- ACTIQ
 
Με την υπ.αριθ. ΔΥΓ3γ/79851/03 απόφαση του Υφπουργού Υγείας Ε. Νασιώκα, καθορίστηκε ο τρόπος διάθεσης του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος ACTIQ που περιέχει την ουσία ΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗ (Ν.1729/87, ΠΙΝΑΚΑΣ Γ), και είναι ο εξής:
            1.-Ορίζεται ως μέγιστη ημερήσια δόση για το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα ACTIQ (πεπιεσμένοι τροχίσκοι με ενσωματωμένο στοματικό εξάρτημα εφαρμογής) τα 6,4 MG.
            Η δόση αυτή αντιστοιχεί σε 4 τροχίσκους των 1600μg ημερησίως.
            2.- Το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα ACTIQ δύναται με ευθύνη του ιατρού να χορηγείται με ειδική συνταγή ναρκωτικών σε ποσότητα που αντιστοιχεί στην μέγιστη ημερήσια δόση και για θεραπεία δεκαπέντε (15) ημερών.
 
 
Þ    ΠΩΣ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ :
 
     Α) Όλες οι συνταγές οι μονόγραμμες ή οι απλές φυλάσσονται και αριθμούνται κατά μήνα ή κατά δίμηνο.
 
     Β) Στο συνταγολόγιο αναγράφουμε αυθημερόν υποχρεωτικά όλες τις δίγραμμες συνταγές.
   Copyright 2009 F.S.A.